نویسنده = ���������� �������������������� ��������
بررسی تأثیر مکمل‌یاری پودر گیاه شوید بر مقاومت انسولینی و نشانگرهای التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 32، شماره 320 ویژه نامه (طب مکمل)، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2473-2483

لاله پیاهو؛ یاسر خواجه بیشک؛ مجید مبصری؛ علیرضا استاد رحیمی؛ محمد اصغری جعفرآبادی