نویسنده = ������������ ������������ ��������
بررسی علل عفونی بستری شدن بیماران مبتلا به HIV/AIDS و ارتباط آن با تعداد لنفوسیت‌های CD4+

دوره 30، شماره 195، مرداد و شهریور 1391

علیرضا امامی نائینی؛ هلیا حمصیان اتفاق؛ کیانا شیرانی؛ فرنوش میرزاده؛ احمد باقری