نویسنده = یداله محرابی
اپیدمیولوژی بیماری سل در جمعیت ایرانیان در سال 1395

دوره 38، شماره 580، مرداد و شهریور 1399، صفحه 428-434

10.22122/jims.v38i580.13088

سمانه کریمی؛ کوروش اعتماد؛ یداله محرابی؛ مهشید ناصحی؛ بابک عشرتی؛ تقی ریاحی


مدل‌بندی نقاط پرخطر بروز سرطان معده در مردان و زنان طی سال‌های 88-1384

دوره 33، شماره 322، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 82-92

امیر کاوسی؛ یوسف بشیری؛ یداله محرابی؛ کوروش اعتماد


الگوی مرگ و میر بیمارستانی سکته‌ی قلبی و عوامل مؤثر بر آن در ایران: یک مطالعه‌ی ملی

دوره 32، شماره 314، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2174-2183

علی احمدی؛ جعفر گلشاهی؛ ارسلان خالدی‌فر؛ حمید سوری؛ یداله محرابی؛ کورش اعتماد


اثر مداخلات آموزشی اصلاح سبک زندگی بر شیوع چاقی عمومی و چاقی مرکزی در بزرگسالان: مطالعه‌ی قند و لیپید تهران

دوره 30، شماره 205، مهر و آبان 1391

فرزانه مباشری؛ داود خلیلی؛ یداله محرابی؛ فرزاد حدائق؛ محمد موحدی؛ امیرعباس مؤمنان؛ آرش قنبریان؛ فرید زایری؛ فریدون عزیزی