نویسنده = مینو موحدی
بررسی مقایسه‌ای سطح خونی سرب در زنان باردار Term و زودرس مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 98-1397

دوره 37، شماره 527، خرداد و تیر 1398، صفحه 529-534

10.22122/jims.v37i527.11516

مینو موحدی؛ الهه زارعان؛ زینب باقری؛ محمدجواد صادق؛ میلاد سعیدی


تأثیر نوع زایمان بر ایجاد بی اختیاری استرسی ادرار در مادران، 6 ماه پس از زایمان اول

دوره 31، شماره 227، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 218-223

مینو موحدی؛ محسن سعیدی گراغانی؛ مجتبی اکبری؛ مژده قاسمی


بررسی پیامدهای مادری و جنینی پارگی زودرس پیش از موعد پرده‌های جنینی با سن حامگی 28 تا 34 هفته

دوره 30، شماره 216، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2134-2139

مینو موحدی؛ مرضیه رضایی؛ علی محمد طائف‌نیا