نویسنده = ���������������� ��������
بررسی تأثیر تزریق لیدوکایین بر درد بعد از تانسیلکتومی در اطفال: یک کارآزمایی بالینی سه سو کور

دوره 30، شماره 219، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2291-2298

اکبر پیرزاده؛ محمد علیمحمدی؛ سوره علاف اکبری؛ خاطره عیسی زاده‌فر؛ مسعود انتظاری اصل