نویسنده = ������������ ���������� �����������������������������
روش‌های غلبه بر مقاومت دارویی چندگانه ناشی از انتقال‌دهنده‌های متصل شونده به ATP

دوره 30، شماره 213، آذر و دی 1391، صفحه 1919-1934

منصوره‌السادات انتظار قائم؛ سهیلا رهگذر؛ علیرضا معافی