نویسنده = لیلا کولیوند
بررسی جهش در اگزون‌های 8 و 3 ژن 1A3SLC و اگزون‌های 4 و 10 ژن 9A7 SLC در بیماران مبتلا به سیتینوری در ایران

دوره 32، شماره 293، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1073-1080

لیلا کولیوند؛ مهرداد محمدی؛ رسول صالحی؛ بهروز عزت‌پور؛ مجید خیراللهی


نقش تلومر در سلول و اختلال در عملکرد آن و تومورزایی

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2554-2583

مجید خیراللهی؛ مهسا کلاهدوز؛ فاطمه آهنگری؛ لیلا کولیوند؛ فریبرز خوروش


ساختار تلومر و نقش آن در آسیب به DNA و بروز اختلالات ژنتیکی

دوره 30، شماره 210، آذر و دی 1391، صفحه 1730-1744

مجید خیراللهی؛ لیلا کولیوند