نویسنده = ������������������ ��������
عوامل مربوط به کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه

دوره 33، شماره 326، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 275-286

نسرین فدایی اقدم؛ اکرم سادات منتظری؛ دریادخت مسرور؛ رقیه علیاری؛ اعظم حمیدزاده


بررسی مقایسه‌ای نوع و شدت علایم بالینی در زنان و مردان مبتلا به سندرم کرونری حاد

دوره 30، شماره 215، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2011-2021

مهدی راعی؛ اعظم حمیدزاده؛ اکرم سادات منتظری؛ زهرا نعیم‌آبادی؛ امیر الماسی حشیانی