نویسنده = ������������ ���������� ����������
بررسی فراوانی روتاویروس در کودکان کمتر از 3 سال مبتلا به گاستروانتریت

دوره 30، شماره 210، آذر و دی 1391، صفحه 1679-1686

شراره مقیم؛ شیوا اسدی‌منش؛ نفیسه سادات حسینی؛ حسین نصر آزادانی