نویسنده = �������������� ����������
نقش تلومر در سلول و اختلال در عملکرد آن و تومورزایی

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2554-2583

مجید خیراللهی؛ مهسا کلاهدوز؛ فاطمه آهنگری؛ لیلا کولیوند؛ فریبرز خوروش