نویسنده = �������� ������������� ����������� ���
تهیه و بررسی فیلم مخاط‌چسب آهسته رهش تریامسینولون استوناید برای درمان آفت و بیماری‌های التهابی دهان

دوره 30، شماره 220، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2419-2431

رحیم بحری نجفی؛ قدمعلی خدارحمی؛ الناز یزدانیان؛ محمد پیکان‌پور


تهیه‌ی ‌فیلم ‌مخاط ‌چسب ‌واژینال ‌آهسته‌‌رهش ‌میکونازول ‌نیترات ‌و ‌ارزیابی ‌ویژگی‌های ‌فارماسیوتیکس ‌آن

دوره 30، شماره 216، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2103-2112

‌رحیم ‌ بحری ‌نجفی؛ ‌زهرا ‌مغروری؛ محمد ‌پیکان‌‌پور


تهیه و بررسی فیلم دهانی سریع حل‌شونده‌ی جدید از سالبوتامول سولفات جهت درمان آسم

دوره 30، شماره 212، آذر و دی 1391، صفحه 1818-1828

رحیم بحری نجفی؛ سید ابوالفضل مصطفوی؛ محمد رضا مدرسی؛ علیرضا رستمی ده جلالی؛ محمد پیکانپور