نویسنده = ������������������ ��������
تهیه و بررسی فیلم دهانی سریع حل‌شونده‌ی جدید از سالبوتامول سولفات جهت درمان آسم

دوره 30، شماره 212، آذر و دی 1391، صفحه 1818-1828

رحیم بحری نجفی؛ سید ابوالفضل مصطفوی؛ محمد رضا مدرسی؛ علیرضا رستمی ده جلالی؛ محمد پیکانپور