نویسنده = �������������������� ��������
سولفیدهای گیاهی: ترکیباتی مؤثر بر بیماری‌های پوست و مو

دوره 30، شماره 217، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2198-2205

زهره جلوداریان؛ روشنک تقوایی؛ الناز الله‌یاری؛ یلدا شکوهی‌نیا؛ علیرضا قنادی