نویسنده = �������������� ��������
رابطه‌ی بین سرطان کلیه و شغل در استان اصفهان: یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی

دوره 31، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 305-313

مینا تجویدی؛ سجاد نجفی؛ سید هادی مولانا؛ سیف اله غریب؛ سیمین همتی


بررسی عوامل مؤثر در ایجاد لنفادم بعد از درمان اولیه‌ی کارسینوم مهاجم پستان

دوره 30، شماره 211، آذر و دی 1391، صفحه 1753-1758

سیمین همتی؛ هاجر جباری؛ مجتبی اکبری؛ مینا تجویدی؛ پوریا عادلی رانکوهی