نویسنده = ������������ ������ ������������
بررسی ارزش تشخیصی نقطه‌ی طب سوزنی Lanwei جهت تشخیص آپاندیسیت حاد

دوره 33، شماره 363، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2172-2178

مهران رضوانی؛ هلیا عمیدی؛ سید مرتضی حیدری؛ سید علیرضا حسینی؛ رضا اشراقی سامانی