نویسنده = ������������ ��������
N- استیل سیستئین و نفروتوکسیستی ناشی از سیس‌پلاتین: آیا این آنتی‌اکسیدان مکمل مناسبی در کاهش مسمومیت کلیوی در رت‌های نر و ماده است؟

دوره 31، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 294-304

نبی‌اله رجبی؛ مهدی نعمت‌بخش؛ زهرا پزشکی؛ اردشیر طالبی؛ فرزانه اشرفی


تغییرات سطوح سرمی نیترات و نیتریت و وابستگی جنس در نفروتوکسیستی ناشی از سیس‌پلاتین

دوره 30، شماره 214، آذر و دی 1391، صفحه 1967-1975

مهدی نعمت بخش؛ سید محمدعلی سروش‌زاده؛ زهرا پزشکی؛ اردشیر طالبی؛ فرزانه اشرفی