نویسنده = حسین یوسفی دارانی
فعالیت پروتئازی در ساب تایپ‌های مختلف بلاستوسیستیس در اصفهان

دوره 40، شماره 669، خرداد و تیر 1401، صفحه 288-294

10.48305/jims.v40.i669.0288

فرزین خسروی دانش؛ سمیه موسوی مبارکه؛ حسین یوسفی دارانی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی


شناسایی کاندیدمی به روش آگلوتیناسیون با استفاده از نانوذرات طلا

دوره 40، شماره 668، خرداد و تیر 1401، صفحه 248-255

10.48305/jims.v40.i668.0248

زینب موسایی؛ حسین یوسفی دارانی؛ حسین هاشمی؛ ایمان زارعی؛ پروین دهقان


میزان آلودگی به Toxoplasma gondii در ماکیان خانگی و پرورش صنعتی در شهر اصفهان در سال 1399

دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 625-630

10.22122/jims.v39i638.14259

مهناز سامی؛ حسین یوسفی دارانی؛ حسینعلی یوسفی؛ رضا کلانتری؛ نادر پسته چیان


بررسی حساسیت و ویژگی روش تشخیصی Dot blot در تشخیص عفونت Cryptosporidium

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 589-593

فرزاد صالحی؛ رسول جعفری؛ سیده مریم شرفی؛ حسینعلی یوسفی؛ نادر پسته‌چیان؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی تأثیر پروتواسکولکس‌های زنده‌ی کیست هیداتیک بر رشد سلول‌های سرطانی ملانوما در مدل حیوانی

دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393، صفحه 486-492

میلاد بدری چوکامی؛ سیده مریم شرفی؛ راحله رفیعی سفید دشتی؛ مهران بهادران باغبادرانی؛ نادر پسته‌چیان؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی اثر فراکسیون‌های مختلف گیاه بنفشه‌ی معطر بر تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت

دوره 31، شماره 266، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2139-2148

لیلا صالحی؛ غلامرضا اصغری؛ حسینعلی یوسفی؛ حسین یوسفی دارانی


اثر عصاره‌ی هیدروالکلی نعناع و مریم گلی بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

دوره 31، شماره 240، مرداد و شهریور 1392، صفحه 811-818

مرتضی یوسفی؛ سیمین تقی‌پور؛ نصیر عارف‌خواه؛ راضیه رحیمیان؛ آزاده داودیان؛ محمود رفیعیان؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه مخلصه (Tanacetum Parthenium) بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

دوره 31، شماره 236، خرداد و تیر 1392، صفحه 623-629

نصیر عارف خواه؛ سیمین تقی پور؛ مرتضی یوسفی؛ ‌محمود رفیعیان؛ شیما دانش پور؛ حسین یوسفی دارانی