نویسنده = شیدخت حسینی
میزان بقای کوتاه مدت انفارکتوس قلبی حاد در بیماران مسن

دوره 32، شماره 303، مهر و آبان 1393، صفحه 1585-1593

عبداله محمدیان هفشجانی؛ نضال صراف‌زادگان؛ حمیدرضا برادران؛ شیدخت حسینی؛ محسن اسدی لاری


اختلاف جنسی در عوامل مؤثر بر بقای کوتاه مدت بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد در اصفهان

دوره 30، شماره 209، آذر و دی 1391، صفحه 1611-1621

عبداله محمدیان هفشجانی؛ نضال صراف‌زادگان؛ حمیدرضا برادران عطار مقدم؛ شیدخت حسینی؛ محسن اسدی لاری