نویسنده = محمدحسین صانعی
بررسی معیارهای هیستوپاتولوژیک جهت افتراق هپاتیت خود ایمن از هپاتیت‌های مزمن ویروسی (B و C) در نمونه‌های بیوپسی کبد

دوره 34، شماره 406، آذر و دی 1395، صفحه 1344-1350

محمدحسین صانعی؛ آذر نعیمی؛ پردیس نعمت‌الهی؛ یاسر معین


بررسی میزان بروز فیستول پانکراس پس از انجام پانکراتیکو ژوژنوستومی در بیماران تحت جراحی Whipple

دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395، صفحه 1106-1113

بهنام صانعی؛ محسن کلاهدوزان؛ حمید رضا جعفری؛ محمد حسین صانعی


بررسی میزان اختلاف نظر بین مشاهده‌گرها در درجه‌بندی و مرحله‌بندی هپاتیت مزمن بر اساس دو سیستم‌ Knodell Ishak (Modified HAI) و Batts-Ludwig

دوره 33، شماره 344، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1211-1219

میترا حیدرپور؛ محمدحسین صانعی؛ پروین رجبی؛ آذین مومنی


بیان مولکول NKG2D در سطح لنفوسیت‌های T خون محیطی افراد مبتلا به مراحل متاستازی و غیر متاستازی سرطان کولورکتال

دوره 30، شماره 214، آذر و دی 1391، صفحه 1957-1966

هادی غضنفری؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ حمید کلانتری؛ محمدرضا مرآثی؛ محمدحسین صانعی؛ وجیهه استادی؛ نیلوفر حسن‌نژاد