نویسنده = حامد دقاق زاده
رابطه ی بین ادراک بیماری و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر

دوره 29، شماره 137، خرداد و تیر 1390، صفحه 526-536

حمید افشار؛ رضا باقریان سرارودی؛ نسیم فروزنده؛ نیوشا خرمیان؛ حامد دقاق زاده؛ محمد رضا مرآثی؛ پیمان ادیبی


The Effectiveness of Coping Strategies Training on Symptom Severity, Quality of Life and Psychological Symptoms among Patients with Irritable Bowel Syndrome

دوره 28، شماره 110، مهر و آبان 1389

غلامرضا خیرآبادی؛ رضا باقریان؛ کیانوش نعمتی؛ حامد دقاق زاده؛ محمد رضا مراثی؛ علی غلامرضایی