نویسنده = ������������ ���������������� ��������
ویژگی‌های زبان در بیماری ریفلاکس معده به مری از دیدگاه طب سنتی چینی: یک مطالعه‌ی مورد- شاهد

دوره 30، شماره 217، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2189-2197

مجید آویژگان؛ امین اسلامی فارسانی؛ زیبا فرج‌زادگان؛ پیمان ادیبی