نویسنده = ���������������� ����������
بررسی شیوع کلونیزاسیون رکتوواژینال استرپتوکوک گروه B در زنان باردار توسط تکنیک PCR

دوره 30، شماره 220، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2367-2375

مولود آبسالان؛ گیلدا اسلامی؛ هنگامه زندی؛ احمد مصدق؛ محمود وکیلی؛ محمد باقر خلیلی