نویسنده = امیرحسین سلامت
بررسی اثر بارداری در دوران نوجوانی بر تراکم معدنی استخوان در دوران پس از یائسگی

دوره 34، شماره 392، مرداد و شهریور 1395، صفحه 871-877

محمدرضا سلامت؛ رضا انتظاری؛ امیرحسین سلامت؛ غلامرضا دشتی


بررسی تأثیر تغییرات ضخامت بافت نرم بر نتایج تراکم معدنی استخوان به روش Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DXA)

دوره 34، شماره 378، خرداد و تیر 1395، صفحه 347-354

محمدرضا سلامت؛ افسانه کشاورز؛ امیرحسین سلامت؛ احمد شانئی


بررسی تراکم استخوان در گروه‌های سنی مختلف زنان اصفهان در سال 1393

دوره 33، شماره 365، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2271-2278

غلامرضا دشتی؛ محمدرضا سلامت؛ قاسم عاصی؛ امیرحسین سلامت


بررسی ارتباط چاقی موضعی و تراکم استخوان در زنان یائسه به روش جذب اشعه‌ی ایکس با دو انرژی

دوره 33، شماره 333، خرداد و تیر 1394، صفحه 653-661

محمدرضا سلامت؛ غلامرضا دشتی؛ میثم دهقانی‌زاده؛ امیرحسین سلامت


بررسی ارتباط بین مصرف استاتین و دانسیته‌ی استخوانی در زنان یائسه

دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393، صفحه 493-502

غلامرضا دشتی؛ محمدرضا سلامت؛ عباس شبیری؛ امیرحسین سلامت


بررسی ارتباط بین بیماری‌های قلبی- عروقی و دانسیته‌ی استخوانی در زنان یائسه

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2423-2433

غلامرضا دشتی؛ محمدرضا سلامت؛ حسین صباغیه یزد؛ امیرحسین سلامت


بررسی رابطه‌ی شاخص توده‌ی بدنی و وزن با دانسیته‌ی ماده‌ی معدنی استخوان مردان با استفاده از روش دگزا

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2545-2553

محمد رضا سلامت؛ ایرج عابدی؛ امیرحسین سلامت؛ غزال بابانوری