نویسنده = مهدی خزایی
بررسی فراوانی نسبی عوارض زودرس ایجاد شده پس از عمل کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیمارستان آموزشی الزهرای (س) اصفهان (1390-1388)

دوره 33، شماره 345، مهر و آبان 1394، صفحه 1281-1289

بهروز کلیدری؛ حسن دهقان بنادکوکی؛ مهدی خزایی؛ شهاب شهابی شاهمیری


بررسی رابطه‌ی بین استفاده از کلوپیدوگرل با میزان خونریزی و نیاز به ترانسفوزیون حین و بعد از عمل پیوند عروق کرونر

دوره 31، شماره 270، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2382-2389

کیوان باقری؛ سید محمد رضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ محمد علی عطاری؛ مسعود ناظم؛ جواد احمدی؛ مهدی خزایی


اندازه‌گیری شاخص‌های عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان‌های جایگزین

دوره 31، شماره 224، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 59-68

افسون امامی نایینی؛ سینا درویش‌نیا؛ نوشین خلیلی؛ آتسا نوروزی بزاز؛ مهدی خزایی؛ عباس شبیری