نویسنده = ���������� �������������� ����������
اندازه‌گیری شاخص‌های عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان‌های جایگزین

دوره 31، شماره 224، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 59-68

افسون امامی نایینی؛ سینا درویش‌نیا؛ نوشین خلیلی؛ آتسا نوروزی بزاز؛ مهدی خزایی؛ عباس شبیری