نویسنده = جواد رمضان‌پور
بررسی خصوصیات دموگرافیک و بالینی کودکان مبتلا به Cutaneous leishmaniasis در سطح استان اصفهان طی سال‌های 94-1391

دوره 35، شماره 422، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 243-248

مهدی محمدیان؛ علی اصغر ولی‌پور؛ جواد رمضان‌پور؛ سارا اسلامی فارسانی؛ پژمان باقری؛ محمد آریایی؛ سلمان نوروزی؛ عبداله محمدیان هفشجانی


بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان اصفهان در سال 1391

دوره 33، شماره 355، آذر و دی 1394، صفحه 1784-1795

مهدی محمدیان؛ حمید صالحی‌نیا؛ سلمان خزایی؛ جواد رمضان‌پور؛ عبداله محمدیان هفشجانی


تهیه‌ی فرم ژل ماسک گلوکانتیم و ارزیابی اثرات بالینی آن در انسان

دوره 31، شماره 231، خرداد و تیر 1392، صفحه 389-399

سید ابوالفضل مصطفوی؛ محمد علی شا طالبی؛ احمد موحدیان عطار؛ حسین حجازی؛ امین متقی‌نژاد؛ رضا فدایی؛ جواد رمضان‌پور؛ پرستو زرین ضمیر