نویسنده = ���������� ���������� ��������
فاکتورهای دموگرافیک، تظاهرات بالینی و عاقبت درمانی در بیماران مسموم با داروهای مهارکننده‌ی بازجذب انتخابی سروتونین

دوره 40، شماره 692، آذر و دی 1401، صفحه 857-864

10.48305/jims.v40.i692.0857

نسترن ایزدی مود؛ نرگس خادمی؛ شادی حداد؛ مریم قاسمی علی آبادی؛ پرستو گلشیری؛ رخساره معمار


بررسی دانش و نگرش مردم اصفهان نسبت به عوامل مسمومیت‌زا در هفته‌ی پیش‌گیری از مسمومیت‌ها

دوره 37، شماره 515، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 80-85

10.22122/jims.v37i515.11346

راضیه یزدی زهرانی؛ ابوالفضل طاهری؛ امین درستکار؛ شیما بخشش؛ مولود راکی شیرزاد؛ رخساره معمار


بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دو نوع صرع فراگیر و موضعی بر اساس تاریخچه‌ی خانوادگی صرع

دوره 33، شماره 360، آذر و دی 1394، صفحه 2036-2042

محمدرضا نجفی؛ شیما سعیدی؛ شهرزاد نعمت اللهی؛ رخساره معمار


عناصر کمیاب خونی و شدت بیماری پارکینسون

دوره 32، شماره 308، آذر و دی 1393، صفحه 1870-1878

رخساره معمار؛ احمد چیت‌ساز؛ محمدرضا آقای قزوینی


بررسی ارتباط ژنوتیپی ژن گیرنده‌ی ویتامین D در دو گروه بیماران اسپورادیک و فامیلیال پارکینسونیسم

دوره 32، شماره 305، آذر و دی 1393، صفحه 1718-1727

مریم استاد شریف؛ رخساره معمار؛ مژگان اسدیان؛ مریم ایزدی؛ مرتضی جوادی‌راد؛ احمد چیت‌ساز


بررسی عملکرد محور غده‌ی پاراتیرویید در بیماران مبتلا به پارکینسون

دوره 31، شماره 266، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2122-2130

رخساره معمار؛ احمد چیت‌ساز؛ محسن رحمانیان؛ مریم ایزدی بروجنی


نقش آنتی بادی Anti-cyclic Citrullinated Peptide از مفصل تا مغز

دوره 31، شماره 265، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2089-2096

رخساره معمار؛ محمدرضا مراثی؛ مجید قاسمی؛ منصور ثالثی


آیا همبستگی ژنتیکی بین ژن CACNA1A و فرم معمول میگرن در شهر اصفهان وجود دارد؟

دوره 31، شماره 245، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1105-1113

مریم استاد شریف؛ عباس قربانی؛ منصور صالحی؛ رخساره معمار