نویسنده = ���������� ��������
بررسی نتایج پیش‌گویی معیار Alvarado‎ تغییریافته در تشخیص موارد آپاندیست حاد

دوره 34، شماره 388، مرداد و شهریور 1395، صفحه 745-750

مجتبی جواهر زاده؛ بابک ثابت؛ ناصر ملک‌‌‌‌پور علمداری؛ بهرنگ کاظمی‌نژاد؛ نوید نورایی؛ مجتبی مخبر دزفولی