نویسنده = ������������ ������ ����
تأثیر مداخله‌ی تنظیم هیجان بر کیفیت زندگی، تنظیم هیجان شناختی و حملات تشنجی بیماران مبتلا به تشنج‌های غیر صرعی

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 677-685

مژگان شکراللهی؛ ماهگل توکلی؛ مریم اسماعیلی؛ مجید برکتین


افسردگی و عملکردهای شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 33، شماره 332، خرداد و تیر 1394، صفحه 604-614

ماهگل توکلی؛ مریم شریفی؛ وحید شایگان‌نژاد


ارزیابی کارکردهای شناختی کودکان مبتلا به مالاریای مغزی در استان سیستان و بلوچستان

دوره 32، شماره 302، مهر و آبان 1393، صفحه 1546-1556

ماه گل توکلی؛ عصمت کریم‌زاده؛ نورمحمد بخشانی