نویسنده = ��������������������� ����������������
مطالعه‌ی بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن بهینه ‌شده‌ی زیر واحد B کلرا توکسین به عنوان کاندید واکسن

دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 378-387

شهرام نظریان؛ محمدعلی عارف‌پور؛ محمدجواد باقری‌پور؛ غلامرضا اولاد