نویسنده = ������������������� ��������
بررسی شیوع انواع علایم گوارشی در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک‌های MMT در اصفهان

دوره 31، شماره 240، مرداد و شهریور 1392، صفحه 843-850

مهراد عقیلی؛ مرتضی مولودی؛ حمید افشار؛ مهرداد صالحی؛ عمار حسن‌زاده؛ پیمان ادیبی