نویسنده = �������� �������� ����������
بررسی میزان اثربخشی سولفات روی در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب

دوره 31، شماره 262، آذر و دی 1392، صفحه 1910-1918

فرزاد احمد آبادی؛ مهرداد میرزا رحیمی؛ مهدی صمدزاده؛ اشکان نیک‌آئین؛ بیتا شهباز زادگان؛ مهشید حاجی علی