نویسنده = محمدرضا باتوانی
تأثیرات بیولوژیک و ضد سرطانی کورکومین (Curcumin)

دوره 31، شماره 265، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2097-2112

الهه کمالی؛ کامران قائدی؛ پدیده کریمی؛ پریسا خردمند؛ منوچهر توسلی


تأثیر حاد تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن‌های FNDC5 عضلانی و UCP1 بافت چربی موش‌های صحرایی نر

دوره 31، شماره 256، آذر و دی 1392، صفحه 1657-1666

جلیل رئیسی؛ حمید رجبی؛ کامران قائدی؛ سید محمد مرندی؛ محمد رضا دهخدا