نویسنده = مریم صالحی
راهنمای بالینی مدیریت خونریزی گوارشی فوقانی حاد

دوره 32، شماره 287، خرداد و تیر 1393، صفحه 791-803

آزیتا گنجی؛ مریم صالحی؛ الهام پیش بین؛ رزیتا داودی؛ گلناز صبوری؛ آزاده سلطانی‌فر؛ رضا ملک‌زاده؛ حمید رضا ریحانی؛ علی بیداری؛ شقایق رحمانی


راهنمای بالینی مدیریت نارسایی قلبی مزمن

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2442-2457

محمود محمدزاده شبستری؛ رزیتا داودی؛ فروه وکیلیان؛ مریم صالحی؛ هاله قوشخانه‌ئی؛ عباسعلی رفیقدوست؛ علی‌اصغر دادگر؛ فریدون نوحی بزنجانی؛ فریدون میربلوک؛ مجید ملکی؛ گلناز صبوری