نویسنده = علی اخوان
مقایسه‌ی دزیمتری پرتودرمانی سرطان رکتوم در دو موقعیت طاقباز و دمر

دوره 41، شماره 716، خرداد و تیر 1402، صفحه 270-276

10.48305/jims.v41.i716.0270

سمیرا هادی نژاد؛ محمدباقر توکلی؛ علی اخوان؛ ایرج عابدی


مقایسه‌ی طرح درمان‌های مختلف در رادیوتراپی Hodgkin با درگیری گردن و مدیاستن به روش میدان‌های موازی- مخالف

دوره 35، شماره 425، خرداد و تیر 1396، صفحه 381-386

محمدباقر توکلی؛ مریم ملکی؛ علی اخوان؛ علیرضا عموحیدری؛ ایرج عابدی؛ طاهره حدیثی‌نیا