نویسنده = ������������������ ����������������
شیوع عوارض و بیماری‌های دوران نارسی در بین هزار نوزاد نارس کمتر از 1500 گرم در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 35، شماره 464، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1974-1979

10.22122/jims.v35i464.9473

امیرمحمد آرمانیان؛ بهزاد برکتین؛ فاطمه سهرابی؛ نیما صالحی‌مهر


پیشگویی هیپربیلی‌روبینمی شدید در نوزادان ترم و نزدیک ترم سالم ایرانی توسط نوموگرام بیلی‌روبین‌متری پوستی (Transcutaneous bilirubin nomogram)

دوره 31، شماره 270، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2373-2381

صدیقه قائمی؛ علی‌محمد کسائیان؛ امیر محمد آرمانیان؛ زهره بدیعی