نویسنده = ������������ ����������
اثر ضد درد ان-استیل سیستئین در موش صحرایی

دوره 31، شماره 257، آذر و دی 1392، صفحه 1682-1689

یاسمن امینی؛ روح‌الله مولودی؛ اسماعیل ایزدپناه؛ کامبیز حسن‌زاده