نویسنده = ��������������������� ��������
ارزیابی شکستگی هیپ در افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت

دوره 31، شماره 259، آذر و دی 1392، صفحه 1806-1811

ناصر جان‌محمدی؛ فاطمه ایزدپناه؛ بتول استادزاده؛ سمیرا طهماسبی‌پور؛ ندا امانی