نویسنده = ������������������ ��������
اثر تجویز هم‌زمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون آلفا بر پوکی استخوان

دوره 33، شماره 334، خرداد و تیر 1394، صفحه 703-713

رویا لاری؛ سیما جهانبخشی؛ الهه محمدی؛ علی میرشاهی؛ ناصر مهدوی شهری؛ علی مقیمی