نویسنده = آمنه سازگارنیا
نابودی سلول‌های سرطانی ملانوما توسط پلاسمای اتمسفری سرد در حضور نانوذرات طلا

دوره 40، شماره 703، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1109-1114

10.48305/jims.v40.i703.1109

سارا مومنی؛ احمد شانئی؛ آمنه سازگارنیا؛ ندا عطاران؛ سید امیر آل داود


ارزیابی خاصیت ضد سرطانی درمان جدید پلاسمای اتمسفری سرد با حساس‌کننده‌ی نوری ایندوسیانین گرین در مهار سلول‌های ملانوما

دوره 40، شماره 669، خرداد و تیر 1401، صفحه 272-277

10.48305/jims.v40.i669.0272

سارا مومنی؛ احمد شانئی؛ آمنه سازگارنیا؛ ندا عطاران؛ سید امیر آل داود


افزایش سمیت سلولی نانوذرات نقره با اعمال پالس‌های الکتریکی

دوره 32، شماره 289، مرداد و شهریور 1393، صفحه 901-910

ساجده یادگاری دهکردی؛ حمیدرضا صادقی؛ ثمانه سودمند؛ فاطمه همایی شاندیز؛ آمنه سازگارنیا