نویسنده = نوید منوچهری
ایجاد پایگاه داده‌های بیماران صرع مقاوم به درمان، برنامه‌ی جامع صرع اصفهان

دوره 36، شماره 487، مرداد و شهریور 1397، صفحه 764-770

10.22122/jims.v36i487.10133

جعفر مهوری حبیب آبادی؛ نغمه صبا؛ مجید برکتین؛ نسیم تبریزی؛ نوید منوچهری


بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی جراحی صرع در بیماران مبتلا به صرع ناشی از تومور مغزی

دوره 34، شماره 410، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1466-1474

جعفر مهوری حبیب‌آبادی؛ باقر ذکی؛ شروین بدیهیان؛ نوید منوچهری؛ رضا بصیرت‌نیا؛ مجید برکتین؛ محمد زارع؛ هوشنگ معین؛ امیرعلی مهوری حبیب‌آبادی