نویسنده = محسن محمودیه
بررسی زمان بقا و عود بیماران مبتلا به سرطان رکتوم در اصفهان

دوره 31، شماره 247، مهر و آبان 1392، صفحه 1194-1207

بهنام صانعی؛ محسن محمودیه؛ محسن کلاهدوزان؛ علی مهرابی کوشکی؛ فربد فراست


آیا می‌توان معیارهای سونوگرافیک جدیدی برای تشخیص فتق اینگوینال تعریف کرد؟

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2537-2544

مهدی کرمی؛ محسن محمودیه؛ مسعود عصارزادگان؛ فاطمه کرمی؛ نزیهه عصارزادگان؛ مرضیه منصوری؛ الهام ربیعی


تعیین فرجام ترومای نافذ قفسه‌ی صدری در اورژانس بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی ده ساله

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1173-1179

سید ابراهیم نوریان؛ محسن محمودیه؛ امیر دهقانی