نویسنده = ������������������ ����������
بررسی بیان چندین ژن سرطانی بیضه‌ای در چندین رده‌ی سلولی سرطان پستان

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 50-58

شمس‌الدین یوسف آملی؛ لیلا کوکبی؛ کیوان مجیدزاده اردبیلی؛ رضوان اسماعیلی؛ حمزه رحیمی؛ فهیمه مریمی؛ مرتضی کریمی‌پور