نویسنده = �������������� ������
راهنمای بالینی مدیریت خونریزی گوارشی فوقانی حاد

دوره 32، شماره 287، خرداد و تیر 1393، صفحه 791-803

آزیتا گنجی؛ مریم صالحی؛ الهام پیش بین؛ رزیتا داودی؛ گلناز صبوری؛ آزاده سلطانی‌فر؛ رضا ملک‌زاده؛ حمید رضا ریحانی؛ علی بیداری؛ شقایق رحمانی