نویسنده = ������������������� ���������� ��������
اثر جداگانه و همزمان یک دوره‌ی تمرین شنا و مصرف مکمل کورستین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 805-817

اکبر حاجی‌زاده مقدم؛ حسین میرکریم‌پور؛ محمد حسین علیزاده؛ محمدرضا کردی؛ محمد فلاح محمدی