نویسنده = ���������� ����������
بررسی ارتباط پاپیلوماویروس انسانی تیپ 6، 11، 16 و 18 با سرطان پستان

دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 368-377

مسعود دوستی؛ مهران بخشش؛ شکوه تقی‌پور ظهیر؛ علیرضا حاتمی؛ محمد شایسته‌پور؛ منصور مقیمی