نویسنده = ���������� ��������������������� ��������
تعیین توالی وآنالیز فیلوژنی ژن NS دو جدایه‌ی آنفلوانزای 2N9H و بررسی خصوصیات رشد این ویروس‌ها بر روی سلول‌های 549A

دوره 32، شماره 280، خرداد و تیر 1393، صفحه 432-441

شهلا شاهسوندی؛ عباس احمدی وسمه‌جانی؛ محمد شایسته‌پور؛ کاوه صادقی؛ محمد مجید ابراهیمی؛ هادی فاضل