نویسنده = محمدرضا مراثی
استیگمای (انگ) افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

دوره 35، شماره 428، خرداد و تیر 1396، صفحه 488-495

غلامرضا خیرآبادی؛ میترا نکویی شهرکی؛ محمدرضا مراثی


چگالی انرژی رژیم غذایی مادر شیرده و روند رشد نوزاد

دوره 35، شماره 425، خرداد و تیر 1396، صفحه 393-399

مائده مرادی؛ محمد رضا مرآثی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ لیلا آزادبخت