نویسنده = مزدک گنجعلی خانی حاکمی
بررسی توالی اگزون‌های ژن گیرنده‌ی 1 اینترفرون گاما در بیماران Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Diseases (MSMD) در منطقه‌ی مرکزی ایران

دوره 36، شماره 503، آذر و دی 1397، صفحه 1349-1354

10.22122/jims.v36i503.10497

رویا شرکت؛ مجید یاران؛ نیوشا نکویی؛ الهه طالبی؛ حمید رحیمی؛ بهرام باقرپور؛ مهدیه بهنام؛ سودابه رستمی؛ سمیه نجفی؛ آزیتا نوری مهدوی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ فریبا فرید؛ نرگس رحمانیان


بررسی فراوانی لنفوسیت‌های B و لنفوسیت‌های B گذرای خون محیطی بیماران مبتلا به نقص ایمنی متغیر شایع (CVID)

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1851-1856

محمد علی ‌حسن‌زاده؛ ناهید اسکندری؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ رویا شرکت


370-miR در سرطان پستان

دوره 33، شماره 339، مرداد و شهریور 1394، صفحه 924-931

حلیمه ملایی‌نژاد؛ ناهید اسکندری؛ عباسعلی پورآذر؛ علیرضا عندلیب؛ منصور صالحی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی


بررسی ارتباط سطح سرمی استئوپروتگرین با دانسیته‌ی معدنی استخوان در زنان یائسه

دوره 32، شماره 318، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2349-2359

فاطمه کمیجانی؛ محمد رضا سلامت؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ مرتضی آبداراصفهانی؛ آتوسا ادیبی


ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب T 293HEK با بیان بالای 3Tim

دوره 32، شماره 317، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2312-2323

مونا مبلغ ناصری؛ حسین خان‌احمد؛ ویدا همایونی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ منصور صالحی؛ ایلناز رحیم‌منش؛ راضیه تقی‌زاده؛ مهسا کلاهدوز


اثرات عصاره‌ی پروتئینی ریشه‌ی شیرین بیان بر رشد رده‌های سلول‌های سرطانی 29-HT و 26-CT

دوره 32، شماره 298، مهر و آبان 1393، صفحه 1338-1346

سهیلا خضرایی مرادیان؛ علیرضا عندلیب؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ زهره سفری؛ احد زارع؛ غلامعلی کاردر