نویسنده = حسین صالحی رزوه
بررسی تأثیر اگزوزوم‌های مشتق از سلول‌های بنیادی چربی بر بقا و تمایز عصبی سلول‌های PC12

دوره 36، شماره 509، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1578-1583

10.22122/jims.v36i509.10855

سمیرا شریعتی؛ نوشین امیرپور؛ حمید بهرامیان؛ حسین صالحی


تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسان به سلول‌های عصبی با استفاده از محیط رویی آن‌ها

دوره 35، شماره 435، مرداد و شهریور 1396، صفحه 726-730

شیوا امیری‌زاده؛ حسین صالحی؛ بتول هاشمی‌بنی؛ حمید بهرامیان؛ نوشین امیرپور


مطالعه‌‌ی رفتار سلولی داربست الکتروریسی شده‌ی پلی‌کاپرولاکتون/ژلاتین حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و ویتامین D3

دوره 35، شماره 425، خرداد و تیر 1396، صفحه 387-392

منصوره ستاری؛ محمد رفیعی‌نیا؛ محمدتقی خراسانی؛ حسین صالحی رزوه


بررسی تأثیر هم‌کشتی سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر بقا و مهاجرت سلول‌های شبکیه در محیط آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 412، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1544-1549

لیلا ناصری؛ نوشین امیرپور؛ حمید بهرامیان؛ حسین صالحی


بررسی تأثیر هم‌افزایی نانوذرات نقره و تابش امواج فراصوت در فرکانس MHz 1 پیوسته بر میزان مرگ سلولی سلول‌های MCF-7 سرطان پستان

دوره 34، شماره 389، مرداد و شهریور 1395، صفحه 763-768

احمد شانئی؛ محمدباقر توکلی؛ حسین صالحی؛ علی ابراهیمی‌فرد


نقش سلول‌های ستیغ عصبی در تکامل چشم و گوش

دوره 33، شماره 358، آذر و دی 1394، صفحه 1943-1952

شاهین روحی؛ حسین صالحی؛ نوشین امیرپور


بررسی تأثیر تفاوت زمان اثردهی داروی دوستاکسول در افزایش میزان مرگ سلول‌های تومور پستان رده‌ی 7-MCF در محیط برون‌تنی

دوره 33، شماره 345، مهر و آبان 1394، صفحه 1272-1280

علی ابراهیمی‌فرد؛ محمدباقر توکلی؛ حسین صالحی؛ حمید امامی


ساخت و ارزیابی داربست ابریشم- کیتوسان به‌عنوان ابزار کشت سه ‌بعدی سلول‌های شبه استخوانی

دوره 33، شماره 342، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1107-1119

شاهین روحی؛ محمد رفیعی‌نیا؛ حسین صالحی؛ الهه پورعزیزی


بررسی تأثیر سلول‌های بنیادی پالپ دندان شیری انسانی بر سلول‌های توموری 562K در شرایط هم‌کشتی

دوره 32، شماره 304، آذر و دی 1393، صفحه 1633-1645

منا گرجی؛ بتول هاشمی بنی؛ حمید بهرامیان؛ حسین صالحی؛ راضیه علی‌پور؛ مریم علی اکبری